INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > markten > Industriebouw

Industriebouw


Daar waar de gebouwde omgeving echt ondersteunend is aan het primaire proces van de gebruiker, is de toegevoegde waarde van To Interface groter door onze businesscasegedreven aanpak en het samenbrengen van belangen. De industriebouw is hier een sprekend voorbeeld van.

To Interface werkt voor opdrachtnemers (bouwers) in de industriebouw. Onze toegevoegde waarde is gelegen in het verbinden van de belangen van de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Het vertalen van het belang van de opdrachtgever (het op tijd de juiste huisvesting hebben voor zijn bedrijfsproces) naar een efficiënte en maakbare oplossing, vraagt betrokkenheid van vele partijen. Wijzigingen op en optimalisaties van het contract zijn gedurende de gehele projectfase veelal kritische onderdelen en dienen uitstekend beheerst te worden. Werkend vanuit een integrale visie die berust op concrete ervaring, komen wij tot de best denkbare oplossing voor en beheersing van het vraagstuk.


PROJECTEN INDUSTRIEBOUW
Nieuwbouw drinkwater productiebedrijf Van Heek Zeddam
Gasopslag Bergermeer
Energiecentrale Rotterdam
< 1 - 2 >
CONTACTPERSOON
Toine van Liebergen
tvl@tointerface.nl
+31 6 51 58 99 48

MARKTEN
Infrastructuur
Utiliteitsbouw
Gebieds-, locatie & projectontwikkeling
Industriebouw
Mobiliteit
Zorg en onderwijs
naar top