INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > markten > mobiliteit

Mobiliteit


Met mobiliteitsmanagement ontwikkelt zich een nieuwe ordening tussen overheid en markt met diensten als serviceproviding, kentekenregistraties en diensten voor intelligente transportsystemen (ITS). To Interface is veelvuldig betrokken bij de vertaling van deze nieuwe ordening in concrete projecten en contracten.

De afgelopen tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor de vraagkant van het mobiliteitsprobleem. To Interface is al jaren betrokken bij programma’s en projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement, zowel op rijks- als decentraal niveau. Wij geloven in de inzet van zowel mobiliteitsmanagement (vraagzijde) als verkeersmanagement (aanbodzijde) voor het oplossen van mobiliteitsproblemen. Belangrijke pijlers in de aanpak van To Interface zijn de ontwikkeling van een integrale visie en strategie, en het bij elkaar brengen van de juiste partijen.


PROJECTEN MOBILITEIT
Duurzame Mobiliteit
IenM – Beter Benutten
Spitsmijden A12 Lunetten – Veenendaal en Galecopperbrug
< 1 - 2 >
CONTACTPERSOON
Christiaan Deters
cd@tointerface.nl
+31 6 57 55 14 05

MARKTEN
Infrastructuur
Utiliteitsbouw
Gebieds-, locatie & projectontwikkeling
Industriebouw
Mobiliteit
Zorg en onderwijs
naar top