INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > markten > gebieds-, locatie & projectontwikkeling

Gebieds-, locatie & projectontwikkeling


De traditionele vormen van gebieds- en locatieontwikkeling zijn de afgelopen jaren zwaar onder druk komen te staan. Grootschalige ontwikkelingen zijn een te groot risico gebleken. Allerlei nieuwe samenwerkings- en financieringsvormen dienen zich aan. To Interface slaat bruggen om de verschillende belanghebbenden en belangen te verbinden, en implementeert succesvolle nieuwe samenwerkingsvormen in gebieds- en locatieontwikkeling.

Binnen de huidige ontwikkelingen ontstaat er meer maatwerk, zowel in de procesgang als op het gebied van contracten. Ook de vraaggerichte aanpak neemt toe. De overheid zal steeds meer vanuit een faciliterende rol acteren. Daarbij zal het spanningsveld toenemen tussen de visievorming op de ontwikkeling van een gebied en het vraaggericht werken. Wij verwachten dan ook dat risico- en omgevingsmanagement een grotere rol gaan spelen in gebieds- en locatieontwikkeling.
In onze aanpak wordt altijd gewerkt vanuit een integrale visie en strategie, die uiteindelijk zal leiden tot de best denkbare oplossing voor het vraagstuk.


PROJECTEN GEBIEDS-, LOCATIE & PROJECTONTWIKKELING
Hoogwaterbeschermings-programma
Herontwikkeling Hangar 26/27, Antwerpen, België
Gebiedsontwikkeling Waalsprong
< 1 - 2 >
CONTACTPERSOON
Maarten Fleerakkers
mf@tointerface.nl
+31 6 53 25 68 55

MARKTEN
Infrastructuur
Utiliteitsbouw
Gebieds-, locatie & projectontwikkeling
Industriebouw
Mobiliteit
Zorg en onderwijs
naar top