INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > markten > zorg en onderwijs

Zorg en onderwijs


De huidige vraagstukken met betrekking tot zorg- en onderwijshuisvesting zijn uitermate complex. Dat komt door de directe relatie met de gebruiker en de wijze waarop huisvesting ondersteunend kan zijn aan het primaire proces. Daarmee zijn dit soort vraagstukken bijzonder interessant voor To Interface, waarbij wij een businesscasegedreven aanpak noodzakelijk achten.

Ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren zijn geen kerntaken voor zorg- en onderwijsorganisaties. Bovendien verandert de wereld van zorg en onderwijs voortdurend. Dit vraagt om een flexibele aanpak met oog voor onzekerheden en kosten, én begrip van zowel de zijde van de markt als de (semi)overheid. Zorg en onderwijs zijn hiermee omgevingen waarin To Interface kan excelleren. Wij leveren creatieve ideeën en slimme professionals die bruggen slaan om de verschillende partijen en belangen die elkaars wegen kruisen te verbinden. Werkend vanuit die integrale visie komen wij in gezamenlijkheid tot de best denkbare oplossing voor het vraagstuk.


PROJECTEN ZORG EN ONDERWIJS
Ver- en nieuwbouw SEH MCH-Bronovo, locatie Westeinde
Zorgacademie Heerlen
Alliantievorming Zaans Medisch Centrum
< 1 - 2 >
CONTACTPERSOON
Harold van Steeg
hvs@tointerface.nl
+31 6 51 11 79 02

MARKTEN
Infrastructuur
Utiliteitsbouw
Gebieds-, locatie & projectontwikkeling
Industriebouw
Mobiliteit
Zorg en onderwijs
naar top