INT | NL | contact | zoeken
DIENSTEN MARKTEN PROJECTEN ORGANISATIE NIEUWS DUURZAAMHEID DWE
home > markten > utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw


De utiliteitsbouw is volop in beweging. Het ontwikkelen en bouwen van een standaard kantoorgebouw is er niet meer bij. Bij herontwikkeling, renovatie en nieuwbouw staat de gebruiker centraal. To Interface richt zich in dit kader enerzijds op DBFMO-aanbestedingen en anderzijds op eigenaren van bijzondere ontwikkelopgaven.

De kracht van To Interface ligt in het verbinden van de opdrachtgever en opdrachtnemer bij DBFMO-aanbestedingen. Ook het verbinden van de (consortium)partijen aan de zijde van de opdrachtnemer om tot een integrale oplossing op basis van een gezonde businesscase te komen, vormt een van onze kernkwaliteiten.
Naast de DBFMO’s ondersteunen wij opdrachtgevers met een bijzondere ontwikkelopgave. Wij slaan bruggen om de verschillende partijen en belangen die elkaars wegen kruisen te verbinden. Werkend vanuit een integrale visie komen wij in gezamenlijkheid tot de best denkbare oplossing voor het vraagstuk.


PROJECTEN UTILITEITSBOUW
PPS Kromhout Kazerne Utrecht
Gemeentehuis Westland
Huis van Haarlemmermeer
< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 >
CONTACTPERSOON
Toine van Liebergen
tvl@tointerface.nl
+31 6 51 58 99 48

MARKTEN
Infrastructuur
Utiliteitsbouw
Gebieds-, locatie & projectontwikkeling
Industriebouw
Mobiliteit
Zorg en onderwijs
naar top